032/555-012

U osnovnoj glazbenoj školi uče se slijedeća glazbala: tambure (bisernica i brač), harmonika, flauta, klarinet, saksofon, violina, gitara, violončelo i klavir.

Osim nastave glazbala svi učenici osnovne glazbene škole obavezno pohađaju nastavu solfeggia i skupnog muziciranja (zbor ili tamburaški orkestar ili komornu glazbu), a u šestom razredu - klavir obavezno za učenike koji žele nastaviti školovanje u srednjoj školi, te teoriju glazbe izborno.

Tjedna satnica

Nastavni predmet Razred          
  I. II. III. IV. V. VI.
Obavezni predmeti            
Temeljni predmet struke 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70')
Solfeggio 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70')
Skupno muziciranje     2 (70') 2 (70') 2 (70') 2 (70')
Ukupno 4 (140') 4 (140') 6 (210') 6 (210') 6 (210') 6 (210')
             

Izborni predmeti

           
Klavir           1 (35')
Teorija glazbe           1 (35')
Korepeticija (na svakih 25 učenika)           1 (45')

Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir (izborni predmet) koji traje 30 minuta, a za zbor i orkestar 60 minuta.

Skupno muziciranje - polaznici mogu birati između nastavnih predmeta: zbor ili orkestar ili komorna glazba.

 

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Istarska 3
Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija, 32100
Hrvatska

  032/339-565

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas